Norbere errealitatea Norbere lau aldeak mugatzen duten lau aldeak.

Zuzendutako zine lanen atala hemen.

Apartado de los trabajos cinematográficos que he dirigido.

Cinematic works I directed.

Kax-kax

      Ekoizpenean/en producción/in production

 

Inoiz ez zait gustatu kamera batekin grabatu izan didatenean. Familiako artxibo irudietan aurpegia estalia edo izkutaturik agertzen naiz gehienetan. Orain berriz, kamera operadore moduan egiten dut lan. Zaharra da iturria.

Joxean Artze poetari dokumental bat grabatu nahi izan nion behin, ezezkoa eman zidan, baina bere olerkiak utzi ditu, askoren artean hau: “Iturri zaharretik edaten dut, ur berria edaten, beti berri den ura, betiko iturri zaharretik”

 

Nunca me ha gustado que me graben con una cámara. En las imágenes familiares de archivo casi siempre salgo con la cara tapada o escondido. En cambio, hoy en día trabajo como operador de cámara. La fuente es vieja.

Una vez quise grabar un documental sobre el poeta Joxean Artze, él no quiso, pero ha dejado sus poemas, éste entre otros muchos: “Bebo de la vieja fuente, agua nueva bebo, agua que siempre es nueva, de la vieja fuente de siempre”

 

I've never liked being recorded with a camera. In the family footage I'm almost always hiding or with the face covered. Instead, today I work as a camera operator. The fountain is old.

Once I wanted to record a documentary about the poet Joxean Artze. He didn't want to, but he has left his poems, this one among many others: “I drink from the old fountain, drink new water, water that is always new, from the old fountain"

 

 

Ura Sartu Zen Barrura (2019),  16’

      Punto de Vista 2020, Paisaia saila

      Huhezinema sail ofiziala/sección oficial

 

 

 

Txikia nintzenean uholde handi bat egon zen bizi ginen auzoan. Denak salbu atera ginen baina ez bajeran genituen oroitzapen asko. Diapositiba batzuk besterik ez zituen berreskuratu aitak, eta banan-banan garbitu. Urak ordea beste esanahi bat eman die.

 

Cuando era pequeño hubo una gran inundación en el barrio. Todos sobrevivimos, pero no lo hicieron muchos recuerdos que guardábamos en la bajera. Mi aita rescató y limpió una a una varias diapositivas. Sin embargo, el agua les ha dado otro significado.

 

When I was young there was a big flood in the neighborhood. We all survived, but not many memories we kept on the storage room. My dad rescued and cleaned several slides one by one. However, water has given them another meaning.

Josuneren Bidaia (2015), 11’

      Euskeraz Bizi Nahi dut film laburren jaialdian 3. saria profesionalen atalean

 

Atzerriko hizkuntzak herrian ikasten batzuek. Beste batzuek berriz atzerrira, bertako hizkuntza ikastera, ustezko bertako hizkuntza, ustezko atzerrian. Horrela etorri nintzen ni Edinburgora. Eta horrela ezagutu nuen Alan.

 

Hay quienes aprenden lenguas extranjeras en casa. Y hay quien viaja al extranjero a aprender el idioma autóctono, el idioma supuestamente autóctono, en el supuesto extranjero. Así llegué yo a Edimburgo. Y así conocí a Alan.

 

There are those who learn foreign languages at home. And those who travel abroad to learn the native language, the supposedly native language, in the supposed foreign. That's how I arrived in Edinburgh. And that's how I met Alan.