Zinea

Norbere errealitatea Norbere lau aldeak mugatzen duten lau aldeak.

Egindako zine lanen atala hemen.

Apartado de los trabajos cinematográficos.

Cinematic works I directed.

Behin eta Berriz

      Ekoizpenean/en producción/in production

 

“Sortzean hasi bahaiz bizitzen, sortzean hasi haiz ere hiltzen. Taupadaz taupada pizten hoan heinean, taupadaz taupada hoalarik itzaltzen. Eta horri zeritzagu bizitza, eta zergatik ez heriotza.” Joxean Artze

 

“Si al nacer has empezado a vivir, también al nacer has empezado a morir. Del mismo modo que latido a latido vas encendiéndote, latido a latido te vas apagando. Y a eso le llamamos vida, y por qué no muerte.” Joxean Artze

 

 

Ura Sartu Zen Barrura (2019),  15’

      Punto de Vista 2020 Paisaia saila

      Huhezinema sail ofiziala/sección oficial

      Errenteria film sail ofiziala/sección oficial

      Zine Bilera sail ofiziala/sección oficial

 

Txikia nintzenean uholde handi bat egon zen bizi ginen auzoan. Denak salbu atera ginen baina ez bajeran genituen oroitzapen asko. Diapositiba batzuk besterik ez zituen berreskuratu aitak, eta banan-banan garbitu. Urak ordea beste esanahi bat eman die.

 

Cuando era pequeño hubo una gran inundación en el barrio. Todos sobrevivimos, pero no lo hicieron muchos recuerdos que guardábamos en la bajera. Mi aita rescató y limpió una a una varias diapositivas. Sin embargo, el agua les ha dado otro significado.

 

When I was young there was a big flood in the neighborhood. We all survived, but not many memories we kept on the storage room. My dad rescued and cleaned several slides one by one. However, water has given them another meaning.

Josuneren Bidaia (2015), 11’

      Euskeraz Bizi Nahi dut film laburren jaialdian 3. saria profesionalen atalean

 

Atzerriko hizkuntzak herrian ikasten batzuek. Beste batzuek berriz atzerrira, bertako hizkuntza ikastera, ustezko bertako hizkuntza, ustezko atzerrian. Horrela etorri nintzen ni Edinburgora. Eta horrela ezagutu nuen Alan.

 

Hay quienes aprenden lenguas extranjeras en casa. Y hay quien viaja al extranjero a aprender el idioma autóctono, el idioma supuestamente autóctono, en el supuesto extranjero. Así llegué yo a Edimburgo. Y así conocí a Alan.

 

There are those who learn foreign languages at home. And those who travel abroad to learn the native language, the supposedly native language, in the supposed foreign. That's how I arrived in Edinburgh. And that's how I met Alan.